Om menigheten

 Menigheten er en selvstendig menighet, som er registeret i Den Norske Pinsebevegelsen.

 Vi er et eget trossamfunn, og dermed underlagt de regler og lover som gjelder for frittstående
trossamfunn. Menigheten ligger i Klæbu kommune, og ble formelt grunnlagt i 1999. Den ledes
av hovedpastor og et lederskap som utgjør menighetens lederteam. Vi ønsker å være en
samfunnsengasjert og inkluderende menighet. Vi er også opptatt av å være relasjonsbyggende,
både innen lokalsamfunnet og i det kristne landskapet i denne regionen.
 
Menigheten har også vigsel og bisettelsesrett, samt alle de rettigheter som finnes for selvstendige
trossamfunn. Det føres medlemsprotokoll over samtlige medlemmer, som innrapporteres til
Fylkesmannen sammen med menighetens regnskap. Menighetens økonomi baseres i hovedsak på
frivillige inntekter og gaver.
 
Menigheten eier og driver en privat barnehage. Vi støtter også ulike misjonsprosjekter utenfor
Norge. Menigheten har husgrupper, som er små fellesskap som samles i hjemmene. Vi har også et stort engasjement i barne- og ungdomsarbeid.
 
Menigheten er opptatt av å formidle sunne verdier, samt å ha et engasjement som strekker seg
utenfor vår region og vårt land. Vi ønsker å være en senter for Guds herlighet i regionen, og
stiller våre lokaliteter og kompetanse til rådighet for dette.
Betel Menighetssenter respekterer personvernet på alle måter. Vårt medlemsregister og nettsiden vår er utviklet slik at ingen kan hente ut informasjon. Vårt personvern er utarbeidet etter nytt regelverk - GDPR. Ansvarlig redaktør for personvern og på vegne av Betel Menighetssenter er John Aage Rødseth. Han er også ansvarlig for rutiner og bruk av Web-sider og sosiale nettverkstjenester.
Les mer
Menighetens lære bygges på Bibelen. Vi tror at Guds Ord er den hele, eneste og fullstendige sannhet, og vi bekjenner oss til den apostoliske trosbekjennelse.
Les mer
Menigheten støtter ulike misjonsprosjekter. Misjon for oss er en sentral del av menighetens liv og virksomhet.
Les mer
Menighetens lederskap, sammensetning og funksjon.
Les mer
Betel Menighetssenter sin visjon er å være - Et levende fellesskap som fører mennesker til Jesus.
Les mer