Om menigheten

 Menigheten er en selvstendig menighet, som er registeret i Den Norske Pinsebevegelsen.

Vi er et eget trossamfunn, og dermed underlagt de regler og lover som gjelder for frittstående
trossamfunn. Menigheten ligger i Klæbu, 20 km fra Trondheim sentrum.  Menigheten ble formelt grunnlagt i 1999. Den ledes
av et lederskap som utgjør menighetens lederteam. Vi ønsker å være en
samfunnsengasjert og inkluderende menighet. Vi er også opptatt av å være relasjonsbyggende,
både innen lokalsamfunnet og i det kristne landskapet i denne regionen.
 
Menighetens økonomi baseres i hovedsak på
frivillige inntekter og gaver.
 
Menigheten eier og driver en privat barnehage. Vi støtter også ulike misjonsprosjekter utenfor
Norge.
 
Menigheten er opptatt av å formidle sunne verdier, samt å ha et engasjement som strekker seg
utenfor vår region og vårt land. Vi ønsker å være en senter for Guds herlighet i regionen, og
stiller våre lokaliteter og kompetanse til rådighet for dette.
 
Menighetens adresse:
 
Betel menighetssenter
Postboks 27
7541 Klæbu
 
Besøksadresse:
Langelandvegen 9
7540 Klæbu
 
Telefon og e-post menighet:
72830220
kontor@betelklabu.no
 
Daglig leder:
Grethe Strand
98403178
 
 
Betel Menighetssenter respekterer personvernet på alle måter. Vårt medlemsregister og nettsiden vår er utviklet slik at ingen kan hente ut informasjon. Vårt personvern er utarbeidet etter nytt regelverk - GDPR.
Les mer
Menighetens lære bygges på Bibelen. Vi tror at Guds Ord er den hele, eneste og fullstendige sannhet, og vi bekjenner oss til den apostoliske trosbekjennelse.
Les mer
Menigheten støtter ulike misjonsprosjekter. Misjon for oss er en sentral del av menighetens liv og virksomhet.
Les mer
Menighetens lederskap, sammensetning og funksjon.
Les mer
Betel Menighetssenter sin visjon er å være - Et levende fellesskap som fører mennesker til Jesus.
Les mer