En hilsen fra Betel

En hilsen fra oss ved Betel Menighetssenter, som muligens også kan fortelle deg litt om oss eller hva som befinner seg i vårt hjerte.

Betel Menighetssenter befinner seg fortiden i en spennede periode. Vi ser fremover med glede, imot det som Gud har for oss. Vi ser utfordringene med å ta vare på arven gjennom år med trofast utført menighetsarbeid, og samtidlig kunne føre menigheten inn i den tiden som vi lever i nå. I Bibelen, nærmere bestemt i Esters bok, står det følgende: For en tid som denne, har du blitt gitt en dronningverdighet. Skal man som felleskap kunne bevege seg fremfor, så er det essensielt å kunne se historien og trofasheten som har ført oss frem så langt. Det er derimot viktig å vite at for Guds menighet så ligger det beste alltid foran, og derfor må vi strekke oss fremover, imot mennesker og verden som trenger Jesus.

Vi er meget opptatt av bygge en menighet for generasjoner, en menighet som kan være en kilde i hverdagen til befolkningen. En kilde hvor de kan hvile, kjenne freden i en travel hverdag, og samtidlig oppleve at Gud både taler og møter dem. Det er mye som rører seg hos både lederskapet og menighet for tiden, og vi nærmer oss nok noen prosesser som både kan bli utfordrende og vanskelige. Men vi tror på dette med å kunne føre menigheten inn i mot Guds vilje og hensikt for oss.

Vekkelse er et begrep som alltid har berørt kristenheten. Men det er mye som kan nevnes når det gjelder vekkelse. Noe er at vi som enkelt mennesker må finne vår forståelse rundt dette, og vi må som menighet finne ut hva som er betydningsfult for oss når det gjelder vekkelse.

Vekkelse for oss må være å kunne stå for sannheten, sannheten som Bibelen lærer oss. Da må vi også våge å håndheve og være trofaste imot Bibelen. Men samtidlig som vi er håndfaste, så må vi i vår formidling være fylt av kjærlighet og omsorg. Jesus var et kjerne eksempel på dette, håndfast og til tider meget bestemt i sin tale, men allikvel fylt av kjærlighet, omsorg og nød for mennesker.

"Vekkelse er alltid tilstede hos den enkelte troende som vandrer i lyset. Å vandre i lyset vil bl.a si at en kaller synden ved dens rette navn, slik en lærer å avsløre slike ting som hovmot, stolthet, hardhet, tvil, frykt og selvmedlidenhet - sånt som vi ofte dekker over ved å kalle dem naturlige reaksjoner - men som faktisk er synd. Å vandre i lyset, vil si at vi er villige til å bli sønderknust, at vi må falle på kne og bekjenne vår synd for Ham som ble sønderbrutt for oss. Vi skal vite at blodet ikke renser oss fra unnskyldninger, men det renser fra all synd som vi bekjenner. Sånn kan vekkelsen bli en daglig erfaring for den som er fylt av Jesus, som er fylt til overflod av Hans liv. " Normann P. Grubb.


Dette er en sterk påstand, men allikevel sann. Det er i dette vi kan finne nådens og bønnens ånd, som fostrer oss til nærhet og intimitet.

 

Hvordan kan dette bli Betel Menighetssenter sin virkelighet?                                                  

 

Med hilsen Pastor John Aage Rødseth