Våre misjonsprosjekter

Menigheten støtter ulike misjonsprosjekter. Misjon for oss er en sentral del av menighetens liv og virksomhet.

Streetlight

Betel Menighetssenter er fast støttepartner til stiftelsen Streetlight. Streetlight ble grunnlagt av trønderske ungdommer, med Erlend Johanessen i spissen. Dette for å hjelpe gatebarn i Tacloban på Filippinene. Siden januar 2006 har de greid å bygge opp et inntaksenter med plass til 15 gutter og et "studiesenter" hvor de har tatt inn 45 barn fra gatefamilier. Arbeidet finansieres med hjelp fra norske og canadiske bedrifter, banker, menigheter og ikke minst privatpersoner.

Frihetens Ord

Betel Menighetssenter er fast støttepartner til stiftelsen Frihetens Ord, etablert i 1992 av Ingebrigt Hoset. Ingebrigt hadde sett nøden, både åndelig og materielt, i Russland og de baltiske statene, og for å ha et verktøy i arbeidet ble stiftelsen Frihetens Ord etablert. Behovet til menneskene i disse landene er ikke bare åndelige, det er også store materielle behov.
 
Det har med årene blitt over 40 turer til Estland, Russland, Hviterussland og Latvia. Gjennom de årene som har gått siden oppstarten av Frihetens Ord har vi sett tusener av mennesker ta i mot Jesus som Frelser og Herre. Mennesker har blitt helbredet og mennesker har blitt satt i frihet fra det de har ligget under for. Store mengder med hjelpesendinger har også blitt kjørt inn til mennesker i nød.
 
Kallet til å nå ut med evangeliet har også ført Ingebrigt til andre nasjoner. Det har blitt gjort flere turer til India og Filipinene. Arbeidet her har bestått i pastorkonferanser, evangeliske kampanjer og undervisning. I Afrika, blant annet i Nigeria og Gambia har det også vært evangeliske kampanjer og pastorkonferanser.

Mission Manna

Betel Menighetssenter er fast støttepartner til menigheten i Kohla-Jarve, Estland, sitt nødhjelpsprogram. Prosjeketet heter Missoin Manna. Kohla-Jarve ligger i den fattigste delen av Estland. Området er preget av stor nød og alkohol og narkotika problematikk. Oleg Pronin er pastor i Word of Life, Kohla-Jarve. Arbeidet går ut på å mat, humanitærhjelp og støtte til fattige. Noen av disse sendes til rehabliteringssenter i området. Menigheten gir mat til flere hundre mennesker ukentlig fra september måned til mai måned. Du kan se mer om prosjektet på Misson Manna sin Facebook side: https://www.facebook.com/mannamission