Cellegrupper

Cellegrupper eller husgrupper er mindre fellesskap som møtes i hjemmene.
Cellegruppene eller husgruppene fokuser på relasjoner og kristen tro. Dette er et sted der det bygges relasjoner og hvor man samtaler om livet og troen på Gud. Disse gruppene kan være ulike og formes gjerne etter behovene til de som deltar. I tillegg til Bibelen så brukes også annen relevant litteratur og det kan også bli tatt opp et bestemt tema.
 
Disse gruppene er et naturlig sted for å utvikle sin tro og til å oppdage sine gaver til tjeneste i menigheten og for andre mennesker. Menigheten ønsker at cellegruppene skal fungere som vekstgrupper, og at de skal være fleksible og selvutviklende.
 
I Apg. 2.46-47 leser vi at de samlet seg i hjemmene og at de brøt brødet sammen. Vi tror dette er en metode og et liv som Jesus overfører til disiplene. Dette ble en nødvendighet i den første menighet, og pga disse husfellesskapene så kunne den første menighet leve og utvikle seg.
I våre husfellesskap så vektlegges Guds ord, bønn, brødsbrytelse og fellesskapet, både et sosialt og åndelig fellesskap.
 
Når vi leser Bibelen så ser vi Jesus levde iblant folket. Vi finner også Jesus i de ulike hjemmene i bibelen. Der deler Jesus både det sosiale og det åndelige fellesskapet. I våre husfellesskap har vi et sterkt fokus på sunne og gode verdier og enkelt menneske. Vi ønsker at omsorg, tillit og respekt skal være sentralt og tydelig i disse fellesskapene.
 
Husgruppene/cellegruppene er tilknyttet Kristelig studieforbund.
 
K-stud  er Kristelig studieforbund. K-studs visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet. Det gjør de ved å fordele statsstøtte, tilbyr godkjente studieplaner for fri bruk og ved å gi pedagogisk veiledning og arrangerer kurs for lokale ressurspersoner. K-stud er et offentlig godkjent studieforbund med kristne trossamfunn, organisasjoner og institusjoner som medlemmer. Vår menighet er en av Kristelig studieforbund sine samarbeidspartnere og vi søker om tilskudd til diverse kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor, band og andre sang- og musikkgrupper gjennom dem. 
 
 
Ønsker du å bli med i en slik gruppe eller har ideer om å starte en slik gruppe, så ta kontakt med oss.
 
Bruk kontaktskjemaet eller kontakt oss på: Tlf.: 72 83 02 20 eller send e-post til kontor@betelklabu.no
Cellegrupper
Betel Menighetssenter er et senter for regionen. Vi ønsker å berike regionen, og være til velsignelse for Midt-Norge gjennom konferanser og ulike kampanjer.
Les mer
Menigheten er i bevegelse, og derfor kan deler av virksomheten variere. Vi vil holde denne artikkelen oppdatert, slik det til enhver tid er oversikt over hva som skjer hos oss.
Les mer
Menigheten arbeider konstant med å finne aktuelle besøk. Det er viktig for oss å ha gode og spennende besøk. Vi tror på å gi en allsidig og variert forkynnelse som blir aktuell for enkelt menneske.
Les mer
Klæbu barnehage (tidligere Betel barnehage) - en raus og inkluderende møteplass. Dette er barnehagens visjon, noe vi ønsker å jobbe mot og strekke oss etter. Klæbu barnehage ble stiftet i 1997 og drives etter utvidet kristen formålsparagraf.
Les mer
Betel Menighetssenter har drevet Junior'n i mange år. Vi ønsker å gi barn et tilbud som kan berike dem i hverdagen. Vi er opptatt av trygghet for dine barn.
Les mer