Vårt Lederskap

Menighetens lederskap, sammensetning og funksjon.
Betel Menighetssenter ledes av et Lederteam som består av ulike personer med ulike tjenestegaver og embeter. Vi som Lederteam er opptatt av demokratiske prosesser, og derfor er menighetsmøtet den viktigste innstans i vår ledelsesstruktur. Lederteamet arbeider ut fra det mandat og den tillitserklæring som er gitt av menigheten. En tillitserklæring som forøvrig er gitt den enkelte medlem av Lederteamet. Dette skjer i samsvar med den enkeltes embete, tjenestegave og funksjon i menigheten. 
 
Lederteamet delegerer oppgaver og tjenester til andre funksjoner i menigheten. Hovedpastor er menighetens hyrde og leder av Lederteamet. 
 
 
For å lede virksomheten i en ovegangsfase, ledes menigheten av et interimstyre fram til 30.04.20 bestående av:
 
Grethe Strand (daglig leder Betel menighetssenter)
Lisbeth Ervik Halvorsen
Morten Strand
Pål Glimen
John M. Tamlag