Vår visjon

Betel Menighetssenter sin visjon er å være - Et levende fellesskap som fører mennesker til Jesus.
Et levende fellesskap som fører mennesker til Jesus - Dette var tiltalen fra Gud når Betel Menighetssenter begynte sin virksomhet. Vi tok imot tiltalen og visjonen i tro når vi ble en selvstendig menighet. Visjonen er å være et levende og sunt fellesskap for alle mennesker. Et fellesskap som gjør det mulig for mennesker å oppleve og bli kjent med Jesus Kristus. Vi ønsker å virkeliggjøre visjonen slik at mennesker kan ta imot Jesus Kristus som frelser. Slik at de kan få evig liv og vokse i kjennskap og selv tjene Jesus Kristus som en etterfølger. Derfor formidler vi et evangelium som fører mennesker til dette, og som gir trygghet og harmoni i livet når de også oppdager samfunnet med Gud.
 
Etter hvert opplevde vi også at Salme 1 ble en del av vår tiltale, og Gud synliggjorde en setning derfra for oss på en særdeles spesiell måte – Lik et tre plantet ved rennende bekker. Vi har et ønske om å være en menighet som har røtter som henter næring fra kilden. Slik vi kan vokse opp til å være en menighet som gir frukt i sin tid, en menighet som ikke visner, men som lykkes fordi vi lever nært til Gud. En menighet som har sin lyst i Herrens lov, og grunner på Hans lov dag og natt.