Hvordan kan du bli frelst?

Mennesker trenger frelse for å kunne ha samfunn med Gud. Jesus er veien til frelse.

Hvor vil du tilbringe evigheten?

Det er det store og viktige spørsmålet. Hva skal du gjøre etter at dette livet er over? Du har faktisk et valg, som ellers i livet, så skal du få lov til å velge selv. Dette valget er nok ditt viktigste valg, siden det handler om evigheten. Vår tid på denne jorden er begrenset, mens evigheten har ingen begrenselse. Valget gjelder himmelen eller helvete, valget gjelder evig liv i himmelen eller evig liv i helvete. Valget gjelder evig samfunn med Gud eller et samfunn uten Gud. Valget skal egentlig ikke være vanskelig, fordi vi alle ønsker oss nok til himmelen.

Av erfaring ser man at dette valget kan være svært vanskelig for noen. Det er det ulike årsaker til, men ofte er årsaken at vi ikke overveier viktigheten av dette valget. Vi lever i vår verden og tror at dette er alt, men slik er det nok ikke. Skal man kunne oppleve frelse og himmelen, så må man velge å tro på Jesus Kristus.

Når du har valgt, så er det viktig at du forteller noen om ditt valg. Derfor må du først fortelle Jesus om valget, og i etterkant bør du også fortelle mennesker om ditt valg. En valg som forøvrig også vil forandre livet ditt på mange områder. Et valg som kun er ditt eget, og ingen kan velge for deg, og heller ingen kan anbefale deg, verken til himmelen eller helvete. Da vi ikke kjenner morgendagen, så er det heller ikke lurt å utsette valget. Du kan i de neste minuttene befinne deg i en livstruende situasjon, hvor ditt liv plutselig tar slutt under tragiske omstendigheter.

Vårt råd til deg: Velg Jesus Kristus og himmelen, og benytt deg av anledningen til å gjøre dette nå. Du har ikke et minutt å kaste bort. Vi kan ikke garantere deg et problemfritt og harmonisk liv, men vi kan garantere deg en som kommer til å gå sammen med deg i resten av ditt jordiske liv. Vi vil også gjøre deg oppmerksom på at det finnes en sann fred og hvile hos Gud som ikke finnes noen annen plass, eller hos noen andre.

Kjære deg, til høyre i artikkelisten har du en frelsesbønn som kan hjelpe deg til evigheten.

 

 

Medlemsskap handler om tilhørighet. Det å kunne bli en del av et menighetsfelleskap, vil være en bestemmelse om å bygge Guds rike sammen med andre mennesker.
Les mer
Se artikkelen - Hvordan kan du bli frelst?
Les mer
Det kan sikkert stilles spørsmål om ulike ting ved vår virksomhet. Det er meget viktig for oss å gi riktig informasjon, og være imøtekommende når mennesker stiller spørsmål om noe som gjelder vår menighet. Vi har prøvd å besvare noen av de mest vanlige og stilte spørsmålene nedenfor.
Les mer
Jesus Kristus er Guds sønn. Guds sønn som kom til jorden, og ble ikledd et menneskes skikkelse. Dette gjør Jesus til menneske og Gud. Jesus sin oppgave var å bringe forsoning og tilgivelse til denne verden. Han skulle bringe frelse og opprettelse til det som var fortapt. Jesus skulle opprette relasjonen mellom Gud og menneske, en relasjon som forsvant ved Adam og Evas fall. Jesus var den som skulle bringe balanse i det som var i ubalanse, som skulle bringe lys inn i mørket.
Les mer