Ulik virksomhet

Menigheten er i bevegelse, og derfor kan deler av virksomheten variere. Vi vil holde denne artikkelen oppdatert, slik det til enhver tid er oversikt over hva som skjer hos oss.

Bønn 

Menigheten samles til bønn hver torsdag med forbehold. Bønnemøtene avholdes som regel på øvre sal, som er salen i andre etasje i nybygget. Den første inngangen på øvresiden av menighetssenteret brukes.

Besøksadresse: Langelandsveien 9                                                                                                                                                                            Besøkstid: Torsdag kl.19.30

 

Felles bønn

Menigheten samles til felles bønn med Klæbu menighet. Dette skjer en gang pr. måned, nærmere bestemt månedens siste torsdag. De felles bønnemøtene avholdes veksesvis hver måned på menighetssenteret og kirkestuen til Klæbu menighet.

Besøksadresse: Langelandsveien 9 / Kirkestuen til Klæbu menighet                                                                                                                                  Besøkstid: Torsdag kl.19.30 

 

Hovin i Gauldalen 

Menigheten har møter på Hovin bedehus, som vi leier ved behov. Disse møtene preges av forkynnelse og vitnesbyrd, samt lovsang og bønn. Dette er møter som befolkningen i nærområdet deltar i. Det er kaffe etter møtene, hvor det legges vekt på det sosiale fellesskapet.

Besøksadresse: Hovin bedehus                                                                                                                                                                                     Besøkstid: Torsdag kl.19.00