Klæbu barnehage

Klæbu barnehage (tidligere Betel barnehage) - en raus og inkluderende møteplass. Dette er barnehagens visjon, noe vi ønsker å jobbe mot og strekke oss etter. Klæbu barnehage ble stiftet i 1997 og drives etter utvidet kristen formålsparagraf.

Vi ønsker at Klæbu barnehage skal være en raus og inkluderende møteplass for alle som kommer til oss. Vi retter fokus mot de tre hovedpunktene nedenfor:

MEDMENNESKE

I barnehagen møter vi hver dag mennesker. For oss er det vesentlig at mennesket blir satt i fokus i løpet av en barnehagedag. Gjennom å lytte, være forståelsesfull, engasjert, åpen, fleksibel og med våre kristne grunnverdier ønsker vi å være imøtekommende og inkluderende for de som er i barnehagen i løpet av en dag. Vi ønsker å være samarbeidsvillige og vise respekt for våre medmennesker slik at vi kan skape et tillitsforhold som grunnlag for trygghet, omsorg og hjelpsomhet. Gjennom dette ønsker vi å bli sett på som forståelsesfulle voksne som kan være med å gjøre dagen til en positiv opplevelse for alle.

BEVEGELSE

Klæbu barnehage er en barnehage med stort fokus på å være i aktivitet. Å bruke naturen aktivt, tror vi er med på å skape en allsidig arena hvor både barn og voksne kan være kreative og føle seg inkludert. Fleksibilitet er et begrep som vi ønsker å legge under verdiordet bevegelse. Å være fleksibel er for oss å være aktive deltakere i hverdagen til barna først og fremst. Å legge til rette for at barna skal utvikle seg og å lære på best mulig måte er med på å skape fleksibilitet. Musikk er en form for bevegelse som er med på å skape et fellesskap og en tilhørighet. Vi bruker mye musikk i barnehagen både ute og inne, og det er noe som vi ønsker å fortsette med.

RAUS

Gjennom verdiordet raus ønsker vi å si noe om at vi gir av oss selv. Når barn og foreldre kommer til barnehagen skal de oppleve at de blir møtt med raushet fra de som jobber her. Gjennom faglig kompetanse ønsker vi å yte det vi kan i forhold til at de spørsmål som måtte komme skal bli imøtekommet på best mulige måte. Hvis det er noe vi ikke vet svaret på, så undersøker vi med andre faglige innstanser. Dette gjelder både spørsmål fra barna, foreldrene og kollegaer. Å bli møtt med medmenneskelig engasjement er noe som vi tror alle setter pris på. Vi ønsker å streve etter å være rause på medmenneskelig engasjement.

 

Du finner mer inforamsjon om barnehagen her:  klæbubarnehage.no