Hvordan blir man medlem?

Medlemsskap handler om tilhørighet. Det å kunne bli en del av et menighetsfelleskap, vil være en bestemmelse om å bygge Guds rike sammen med andre mennesker.

Vi ønsker gjerne nye medlemmer velkommen til vårt menighetsfelleskap. Det eneste kriteriet for å bli medlem ved Betel Menighetssenter er; At man må ha tatt imot Jesus Kristus som sin personlige frelser og Herre. Skulle du ønske å bli medlem, vil du få informasjon om menigheten sin visjon og trosgrunnlag. Vi ønsker deg velkommen til oss.