Junior'n

Betel Menighetssenter har drevet Junior'n i mange år. Vi ønsker å gi barn et tilbud som kan berike dem i hverdagen. Vi er opptatt av trygghet for dine barn.
Junior'n er menighetens arbeid og et fritidsaktivitets tilbud for barn fra 1. til 6. klasse. En Junior'n samling består av ulike hobbyaktiviteter og en enkel andakt rundt kristne verdier og tro. Vi har ulike hobbyaktiviteter som f. eks baking, maling, musikk, dans og lek m.m. Disse samlingene vil også innholde et kristent budskap som er tilpasset barn i denne alderen. Vi har dyktige medarbeidere som alltid ivartar barnets beste, så Junior'n er på alle måter et trygt tilbud. Skulle det være ønskelig så kan foreldre bli med, og vi vil gjerne tilrettelegge tilbudet i fellesskap med dere som er foreldre.