Våre tjenester

Betel Menighetssenter utfører ulike tjenester. Vi er mer enn villig til å hjelpe deg gjennom våre tjenester, så fremt dette er mulig for oss.
Betel Menighetssenter er en selvstendig menighet. Vi er registrert hos Fylkesmannen som eget trossamfunn, og er derfor underlagt norsk lov om trossamfunn. Vi ønsker å kunne betjene mennesker som finnes i vårt nærområde. Dette gjelder i alle livets situasjoner, også innen de kategoriene som finnes nedenfor.

 

Vielser

Vi som trossamfunn kan vie dere, og dere trenger ikke å tilhøre menigheten. Etter at dere har tatt kontakt med oss, så møtes vi til en samtale. Både vår pastor/ vigselsmann og dere kan forbeholde seg retten til å ikke gå videre i prosessen etter denne samtalen. Vi ønsker å gjøre dette til deres dag, både når det gjelder lokaliteter og seremoni.

 

Samtaletjeneste og sjelesorg

Vi er tilgjengelig for samtaler ved behov, og vi har medarbeidere som utfører sjelesorg. Da det er ulike former for ekspertise og behov, så oppfordrer vi deg også til å ta kontakt med en offentlig helsetjeneste med din situasjon. Vi vil prøve å hjelpe deg så fremt dette er mulig for oss.

 

Omsorgs- og besøkstjeneste

Vi utfører ulike omsorgstjenester, og vil gjerne hjelpe til på alle områder. Vi kjenner ikke ditt behov, men ta kontakt med oss så vil vi til sammen finne ut av dette. Vi er opptatt av din trygghet og har respekt for alle mennesker og livssituasjoner.

 

Utleie av lokaler og overnatting

Betel Menighetssenter er egnet til utleie, gjerne i forbindelse med selskaper av ulike kategorier. Se egen artikkel for utleie.
 
Kontakt oss på telefon 72 83 02 20/984 03 178 eller e-post kontor@betelklabu.no. Bruk også gjerne vårt kontakt skjema.