Vår drøm er å bygge en kirke, en menighet sammen med deg/dere

Ser du etter et fellesskap? Etter en menighet som kan være din? Vil du være med å skape noe? Vi er i en utviklingsfase og ser derfor etter mennesker som gjerne vil være med å bygge noe. Som gjerne vil sette sitt preg på fellesskapet. Vi vil gi Klæbu et barn og familiearbeid. Vi ser for oss et arbeid med fokus på ungdom i fremtiden. Ta kontakt med oss!

Kjære Dere! 

Dere stiller kanskje følgende spørsmål, så la meg få gi deg svar. 

 

Kan jeg regne med å bli hørt? 

Vi er opptatt av at de som vil bidra med noe, skal få gjøre det. Vi er åpen for alle ideer, spesielt rundt dette med familiearbeid. Vi garanterer at du ikke bare blir hørt, men også får oppleve at vi står bak vårt ord. Gjelder dine ideer dette med å bygge menighet, å utvikle barn, ungdom og familearbeid, så vil du bli overrasket over hvor godt du og dine ideer vil bli tatt vare på. 

Hvilken tanker har dere for fremtiden? 

Det er mye vi kan si om dette. Det som er vårt hovedfokus nå er å arbeide mot den veksten og befolkningsøkning som Klæbu står foran. Med tanke på at det er et potensiale på over 2000 nye boliger i Klæbu, så vil vi som menigheten arbeide for å møte denne veksten. Dette slik at vi kan være en menighet for noen av disse. Vi ønsker å være en moderne og levende menighet som klarer å kommunisere med mennesker i vår tid. 

Hvilke ressurser og muligheter har dere?

Vi har en god bygningsmasse og vi har en god økonomi. Vi har ansatte i menigheten, som pastor, adm.leder og barneleder. Vi har også vært menighet i flere år i Klæbu, noe som har gitt gode relasjoner. Vi har også en barnehage som møter mange mennesker gjennom året. Vi er ikke redd for å tenke langsiktig og strategisk. 

 

Med hilsen

Pastor John Aage