Betel Menighetssenter - Et levende fellesskap som fører mennesker til Jesus

Betel Menighetssenter er en pinsekarismatisk frimenighet som formidler kristne verdier. Vi er opptatt av å være tidsaktuelle, og vi ser oss selv som et spennende og sosialt fellesskap. En menighet i utvikling og fornyelse, og utrustet etter Guds hjerte.

Betel Menighetssenter er et levende fellesskap for hele familien. Vi som menighet er i bevegelse, som også betyr at vi har et ønske om å utvikle vår virksomhet. Vi ønsker å møte de behovene som de menneskene som oppsøker oss har. Vi kan nok ikke møte alle behov, men vi er mer enn villige til å utvikle oss sammen med dere. Dette gjelder på alle områder ved menighetens virksomhet. Vi er for tiden et mindre fellesskap, men vi er en generøs menighet, som tror på å ha og utøve innflyttelse i regionen.

Betel Menighetssenter er opptatt av å formidle sunne og gode verdier i trygge omgivelser. Vi ønsker også å være et utadrettet og relasjonsskapende fellesskap, og vi tar vårt forvalter ansvar som menighet på alvor. Vi ser etter mennesker som sammen med oss ønsker å bygge Guds rike i regionen og i Klæbu kommune. Vi har gode relasjoner til lokalsamfunnet, og har samarbeid med flere kirkesamfunn og organisasjoner.

Betel Menighetssenter tror på et fellsskap som har tilbedelse og bønn i sentrum, et fellesskap som formidler Guds sannheter og løfter. Et fellesskap som er utrustet ved Den Hellige Ånd, og hvor Åndens gaver og frukter er å finne iblant oss. Vi tror på Den Hellige Ånds ledelse og åpenbarelse, og ønsker å være et levende fellesskap som fører mennesker til Jesus Kristus.

Vi ønsker dere velkommen til oss, for å bygge menigheten sammen med oss. Vi er ser etter medarbeidere, og mennesker som vil gi seg til Gud og fellesskapet. Må Herren velsigne dere!