Konsert med Arvid Pettersen

Velkommen til konsert med Arvid Pettersen og døtrene Johanne og Josefine. En musikalsk opplevelse. Konsert på lørdag, 9. november kl.19.00 og gudstjenesten/konsert på søndag, 10. november kl.11.00. Vi tar opp en kollekt til utgifter. Gratis inngang.