Bønnemøte

  Torsdag, juni 1
  19:30 — 20:30
 
Velkommen til felles bønnemøte med Klæbu menighet på Betel