Bønnemøte

  Torsdag, juni 16
  19:30 — 20:30
 
Velkommen til felles bønnemøte sammen med Klæbu menighet på Kirkestua