Bønnemøte/lovsangskveld

  Torsdag, mai 19
  19:30 — 20:30
 
Velkommen til bønnemøte sammen med Klæbu menighet på Betel. Dag Heggset og flere deltar.