BØNNEMØTE

  Torsdag, oktober 29
  19:30 — 20:30
 
Velkommen til felles bønnemøte med Klæbu menighet på Betel (øvre sal)