Bønnemøte

  Torsdag, september 24
  19:30 — 20:30
 
Velkommen til felles bønn med Klæbu menighet på kirkestua