Bønnemøte

  Torsdag, august 27
  19:30 — 20:30
 
Felles bønnemøte med Klæbu menighet på Betel