Konferanser og kampanjer

Betel Menighetssenter er et senter for regionen. Vi ønsker å berike regionen, og være til velsignelse for Midt-Norge gjennom konferanser og ulike kampanjer.