Jerusalem - Guds by

En undervisning om Jerusalem - Pastor John Aage Rødseth

Sak.12.1-3

Jerusalem, som betyr fredens by, er en tumleskål for alle folkeslag. Tre av verdens sentrale religioner, har Jerusalem som et hovedsete. Bibelen forteller at alle som legger sin hånd på denne byen, vil oppleve denne effekten. Gud lover å gjøre Jerusalem, til en løftestein for alle folkeslag, og en annen oversettelse sier; jeggjør Jerusalem til en tung stein, en byrde for alle folkeslag. Dette er en effekt som allerede merkes i det politiske landskap.

Jerusalem er en hellig by for de kristne, men også for jødene og for muslimene. Den er også en avgjørende by for fremtiden. Jerusalem er en profetisk by, og den er i gjennomsyret av profetord, og alle sentrale personer i bibelen, har vandret i Jerusalem sine gater. Det er en gammel by, omtrent 4000 år, og den eksisterte mens Abraham levde. Det er til kongen i Jerusalem, Melkisedek, han som var konge i Salem, at Abraham gir tiende av sitt beste bytte.

Heb.7.1-4

Melkisedek var både konge og prest, og han var uten mor og far, og Melkisedek var uten ættetavle, og historisk så finnes det lite om denne personen. Hans navn betyr rettferdighetens konge, og han gir Abraham brød og vin. Melkisedek velsignet Abraham, som prest av den høyeste Gud, og han blir for mange et bilde på Kristus.   

Abraham kjente Guds hjerte, og derfor gav han tiende av alt. Tienden av det aller beste krigsbyttet, så loven og budet med tiende, er et guddommelig prinsipp. Et prinsipp som er mye eldre enn 4000 år. Når du praktiserer tienden, så rører du ved de eldgamle prinsipper, og Gud velsigner deg, slik som Han velsignet Abraham. Jødene har praktisert dette i mange tusen år, og kanskje er det også derfor, at de fleste av verdens rikeste personer er jøder. De står bak mange av verdens største konsern, men også bak mange store prosjekt og oppfinnelser. Jødene er et velsignet folk, som er velsignet igjennom generasjoner, og de er Guds utvalgte folk.

Det er mye underlig med Jerusalem, og det er en av historiens viktigste byer. Jerusalem er en profetisk by, fordi rundt den vil Gud oppfylle, de resterende profetier før Jesus kommer igjen.  

Det er i Jerusalem at antikrist, vil sette seg på tronen, etter at templet er bygd opp igjen. Så templet i Jerusalem skal reises igjen, og vil det for å oppfylle profetordet. Det er i Jerusalem at de to vitner skal stå frem, og de skal bli gitt makt til å profetere i 260 dager. Det er også der at de skal bli drept og oppstå igjen.

Det er utenfor Jerusalem, på Harmaggedon, eller på Megiddo sletten, at antikrist skal mobilisere verdens hærer og folkeslag til det siste slaget. Nyhetskanalen Cnn har kjøpt et landområde ved Megiddo, og sagt at de vil filme når Jesus kommer. Når profetien sier at alle skal se, så kan vi se allerede nå hvordan denne profetien, holder på å gå i oppfyllelse. Når Cnn bygger et mediasenter og tror, så må i alle fall vi begynne å tro og vente på Jesu gjenkomst.   

Israel og Jerusalem, er avgjørende deler av Kristi komme. Viktigheten av dette, finner du virkelig når du leser bibelen. Navnet eller ordet Israel, er nevnt 2300 ganger i bibelen, og navnet Jerusalem er nevnt 690 ganger i GT, og 144 ganger i NT. Navnet Sion, som også kan stå for både byen Jerusalem og for det jødiske folket, er nevnt 143 ganger i bibelen.

Når vi ser på alt dette, og leser alt som er rundt dette, så blir det lite igjen av bibelen. Israel og Jerusalem er viktige for Gud. I denne byen har de fleste profeter gått, og levert ut profetord fra Herren.

Jesus sier om Jerusalem: se skriftsted nedenfor

 

Matt.23.37-39

I denne byen er profeter gravlagt. og det er profetgraver i Jerusalems mur. Denne muren har åtte porter, og sju av disse er intakte. Den åttende er stengt, og det er Messias porten. Den porten som Messias skal gå inn igjennom. Det er ingen i dag, som har lov til å gå inn igjennom denne porten, før Messias kommer og går inn. Derfor er den også fysisk steng for mennesker.   

Sak.14.1-4

Jesus skal sette sine føtter på Oljeberget. Han skal gå fra Oljeberget, og Han vil gå samme vei innover mot Jerusalem som han gjorde i påsken. Han vil etter hvert komme til Messias porten, og Han vil gå inn igjennom den. Den vil være fysisk steng, men det er ingen hindring for Han.

Hvordan skal portene åpnes?                            

Sal.24.7

Han skal gå inn igjennom porten, innover staden til templet. Han skal sette seg på tronen, og når dette skjer så er Jerusalem erobret. Antikristens ånd regjerer da, men Kristus tar Jerusalem tilbake. Jerusalem har vært tidligere erobret 35 ganger, og vært jevnet med jorden 17 ganger. Alle disse folkeslagene, som har inntatt Jerusalem, har aldri gjort byen til hovedstad. Det er underlig i seg selv. Når jødene tok Jerusalem tilbake i 1967, etter seks dagers krigen, så tok de Jerusalem som landets hovedstad, selv om 174 nasjoner i FN stemte imot.

Hvordan vil jødene reagere på Messias inntreden i byen?

Sak.12.10

Da skal jødene se Han, som de forkastet, og de skal se Han på naglemerkene. Han er naglemerket for deres del, og vi trenger ikke å se dem, for vi vet på hvem vi tror. Jødene trenger å se Han, Han som de forkastet og korsfestet.

Jerusalem er en tumleskål, et beger som får dem til å rave. For alle folkeslag er byen en byrde og en løftestein, og alle som våger å løfte på den skal rystes. Derfor må også Norge passe seg, så vi ikke rører for mye ved Herrens by.

Sal.122.6

Vi oppfordres til å be, både for Israel og Jerusalem. Det var utenfor denne byen, at Jesus Kristus ble korsfestet, men det er også fra denne byen, at Messias skal regjere.

Sak.9.9

I Majestetisk drakt skal Kongen, gå innover mot Jerusalem. Messiasporten skal åpnes, og jødene skal bli frelst, og da skal jøder og hedninger stå sammen i lovsangen. Vi skal alle synge Lammets nye sang. I Majestetisk drakt skal verden se Kristus, Han som verken jøder eller hedninger trodde på. De skal se Han som Kongen, som Messias, og det skal skje i Jerusalem.

Jerusalem, den profetiske by, byen på høyden. Byen som for all verdens omtale, og byen som skinner som gull. Dette er også noe av det underlige, fordi i Israel finner vi noe som kalles for Jerusalem stein. Den har denne egenskapen at når solen skinner på den, så ser den ut som gull.

 

Kjære lesere, det skal komme en dag, da sol og måne blir overflødig. En tid når portene er åpne, og natten ikke eksisterer mer. Guds herlighet vil derimot eksistere, og vi skal leve i den. Det skal komme en stad, et Jerusalem, en stad uten tempel, der Gud og Lammet er stadens tempel, der livets tre og dets frukt skal blomstre. Livets elv skal renne med livets vann, og den skal være klart som krystall.

Det nye Jerusalem, den hellige stad, smykket og gjort rede, som en brud for sin brudgom. Vi skal være bruden i staden. Gud skal tørke bort hver tåre, og ingen død eller sykdom skal finnes. Det vil ikke være noen sorg eller gråt, ingen smerte, fordi Gud gjør alle ting nye.