Den åndelige verden III

En undervisning om den åndelige verden - Pastor John Aage Rødseth

2. Tim.1.7

Motløshetens ånd er en åndsmakt, som gjør oss motløse. Det mange typer ånder, og de har alle navn ut i fra sin personlighet og karakter. De angriper og ødelegger, og de plager, og besetter mennesker.

Det er en vesentlig forskjell på påvirkning av ånder og besettelse. Gaven til å skille ånder vil hjelpe oss, og det mest vanlige er en påvirkning. Skulle en besettelse være til stede, så trenger personen utfrielse, og ikke en helbredelse.

Djevelen vil dra oss inn i et mørke, og han bruker sine demoner. Når mennesker blir påvirket, så forandres de også. Dermed vil demonens karakter og personlighet komme frem, og vil også bli uttrykt igjennom den besatte.

Djevelen søker etter å angripe våre følelser og sinn. Han bruker dette fremfor alt, og vi må være bevist på dette. Vi må ikke gi etter når djevelen rører på seg. Det er slik at det som vi tror på, det for også makt over oss. Derfor må vi vite hva som er Guds stemme, og hva som er djevelen sin stemme.

Det er forskjellige demoner og ånder, som virker ut ifra sin særegenhet. Disse utrykker sin karakter og vesen igjennom ulike handlinger:

 

  • 1. Tim.4.1 Forførende ånder - en ånd som forfører oss fra sannheten om Gud, og trekker oss bort fra Gud.

  • 1. Joh. 4.6 Villfarelsens ånd - en ånd som fører oss vill, og setter sannheten i tvil og skaper forvirring.

  • 1. Joh. 4.3 Antikristens ånd - en ånd som var på Johannes sin tid, og som vil manifestere seg i verden i dag som en person.

  • Mark.1.23 Urene ånder - en ånd av urenhet, som ofte kommer ved seksuell urenhet.

  • Åp.16.13-14 Demoniske ånder som gjør tegn - ånder som gjør tegn og under for å forføre mennesker.

  • Luk.13.11 Avmakt og sykdoms ånder - ånder som holder mennesker i avmakt med sykdommer.

  • Apg.16.16 Spådoms ånder - ånder som ser i tiden og som dermed kan gjengi tiden, og som vi finner hos spåkvinner/menn, healing, sjelevandring o.l.

  • Hos.5.4 Utuktens ånd - en ånd av utukt og utroskap, som forfører igjennom seksualitet.

  • 2.krøn.18.21 Løgnens ånd - en ånd av løgn, som bedrar og lyver

 

Demoner og ånder eldes ikke, og de kan heller ikke bli færre i antall. Dette er fordi at de er skapt i et vist antall. Dette forandres ikke, verken på den ene eller andre måten. Det er like mange demoner i dag, som det var på Jesus sin tid, og de lever igjennom tidene.

En forførende ånd forfører og bedrar oss, og en forførende ånd er gjerne sammen med en beslektet ånd, f. eks en villfarelsens ånd. Det er vise demoner og åndsmakter, som arbeider sammen, og det er ånder som har personligheter som er lik de andre åndene. Personlighet er en uttalelse form.

En spådoms ånd kan spå, fordi at den kjenner fremtiden. En uren ånd bringer utukts ånd frem igjennom ulik seksualitet. Når det gjelder spådomsånder så kan enkelte mennesker, tro at der og dette har vi vært med på før. Dette er fordi ånden viser dem i minste detalj, hvordan det var der og hva hendte. Dette vises tydelig igjennom sjelevandring og healing.

Vi trenger åpenbarelse om dette, og vi trenger å se inn i det åndelige. Vi er en del av den usynlige verden, og den autoriteten som vi har, kan føre oss inn i åpenbarelse av dette.

Luk.9.1-2

Disiplene ble delegert autoritet, og de blir gitt makt og myndighet. Dette gjaldt over alle demoner, og vi har den samme autoritet i Kristus, og demoner er derfor underlagt oss.

Hva skal skje en dag med djevelen og hans falne engler?

Jesus sa: ”Nå holdes det dom over denne verdens fyrste”. Djevelen skal kastes i avgrunnen, som på gresk så heter dette ”tartaros”. Det betyr mørkets hulle eller helvete. Dette helvete er Guds avfallsplass, en plass som Gud har avsatt til djevelen og hans falne engler. Det er beredt dem en plass, og de som følger djevelen i dette livet, må også følge han inn i det neste.

Bibelen never dette som ildsjøen, og djevelen skal bli kastet dit. Dette skjer etter tusenårsriket, etter at Jesus har satt sine føtter på Oljeberget. Da innledes den tiden at djevelen, skal være bundet i tusen år. Etter dette skal han blir satt fri for en liten stund, for så å kastes i ildsjøen for evig. Denne brenner med ild og svovel i all evighet. Dette er fordi at åndsvesener ikke kan dø.

Vi er også åndsvesener, og våre navn er skrevet i Livets bok. Det har skjedd med at vi er blitt i gjenfødte, og dermed blitt til nye skapninger. Vi har fått evig liv ved troen på Jesus. Vi må vokte våre liv, og vi må vokte våre sinn, slik at djevelen ikke skaper feile holdninger i våre tanker og følelser.

Han kan skape seg om til en lysets engel, og hans engler kan bli til rettferdighetens falske tjenere. Djevelen kom inn i Judas sitt tankeliv, og skapte vrangforestillinger. Judas var en av Jesus sine egne, en som sov og spiste sammen med Jesus. Når han prøvde seg på Judas, så kan han også prøve seg på oss. Det å komme inn i menigheter, er derfor hans aller minste utfordring, og vi må være på vakt.

Djevelen styrer igjennom mennesker, og igjennom fysiske legemer. Dette siden det er en materiell verden vi lever i. Derfor pågår en evig søken etter fysiske legemer som kan påvirkes. Jesu blod er over våre liv, og dermed så skal vi ikke frykte for dette. Det vi derimot trenger er kunnskap om dette, slik vi i større grad kan være på vakt.

Vi skal være bevist den åndelige verden, og vi skal være bevist det mørke rike. Det viktigste er at vi skal vite at Jesus har seiret. Jesus har seiret, og vi har seiret sammen med Ham. Djevelen er ingen autoritet lengre i våre liv. Han er heller ikke den høyeste autoriteten etter Gud, noe som mange tror. Det har vi blitt siden vi er i Kristus. Det er fordi at Jesus Kristus har all makt i himmel og på jord. Vi som Guds barn har makt over djevelen og hans demoner. Dette fordi at vi har fått barnekår med Gud, og alle ting tilfaller oss siden vi er i Kristus Jesus.