Bønnemøte

  Torsdag, november 30
  19:30 — 20:30
 
Velkommen til felles bønn med Klæbu menighet på Betel,Klæbu