Bønnemøte

  Torsdag, september 28
  19:30 — 20:30
 
Velkommen til felles bønn med Klæbu menighet på Betel, Klæbu