Bønnemøte

  Torsdag, mars 30
  19:30 — 20:30
 
Velkommen til felles bønnemøte med Klæbu menighet på Betel.