Sang- og musikk møte

  Søndag, januar 8
  18:00 — 19:30
 
Velkommen til sang- og musikk-møte med Betel Brass.