JULEGRANSTENNING

  Søndag, november 27
  16:00 — 17:15
 
Velkommen til den tradisjonelle julegrantenningen både ute og inne. Betel brass deltar