Seminar

  Lørdag, november 28
  16:00 — 18:00
 
Lørdags-seminar med Arnfinn Clementsen med tema "vekkelse i vår tid". Sang/musikk v. Anne Valborg T. Thorstensen