GUDSTJENESTE

  Søndag, september 27
  11:00 — 13:00
 
Velkommen til gudstjeneste. Kjell Haltorp taler.