Felles bønn

  Torsdag, Oktober 25
  18:00 — 19:00
 
Sted: Kirkestua